Ecologisch hovenier


”Wees niet bevreesd, dieren van het veld,
want de weiden van de woestijn worden groen,
de bomen dragen hun vrucht,
de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst.”

Een ecologische tuin draait in het algemeen om het behoud en herstel van natuur en milieu. We werken aan een groene omgeving waardoor we kunnen zorgen voor minder hitte- en wateroverlast, meer lokale en duurzame materialen en producten, milieuvriendelijke voedingsstoffen en een beter welzijn in de omgeving.

Om dit te bereiken werken we met innovatieve oplossingen en werken we samen met duurzame partners om te blijven investeren in nieuwe kennis en inzichten.

Om een eco-tuin te creëren kiezen we voor:

  • Meer groen, minder grijs
  • Meer inheemse en ecologisch geteelde bomen en planten
  • Bokashi en biologische compost
  • Verhogen van biodiversiteit door meer bloeiende bomen en planten
  • Groene daken
  • Duurzame houtsoorten en stenen
  • Meer inheemse en ecologisch geteelde bomen en planten

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek!

mark@smaakvoorgroen.nl – 06-12989406


Algemene voorwaarden tuinprojecten