Voorlichting en educatie

”Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven.”

Genesis 9:3

Smaak voor Groen organiseert voorlichting en educatie over eigentijdse thema’s in het groen, over duurzaamheid en over puur en natuurlijk voedsel. Er is een groeiende vraag naar meer groen, duurzame oplossingen en gezonde of zelfs lokale producten. Ondanks de uitdagingen van deze omschakeling zijn er veel voordelen aan deze transitie. Niet alleen draagt het bij aan een beter welzijn, het verbind ook mensen en bedrijven zodat we de lokale economie én ecologische verduurzaming kunnen stimuleren. Om meer bewustzijn te creëren en kennis te verspreiden zorgt Smaak voor Groen voor presentaties voor jong en oud. Iedereen oefent invloed uit op deze transitie dus kunnen we er maar beter samen slim en efficiënt mee omgaan.

Wil je meer informatie? Mail dan naar mark@smaakvoorgroen.nl